Kontakt i rezerwacja

Zapraszamy do kontaktu z nami

Willa Nautilus
ul.Bukowa2
84-110 Dębki
tel 608056184

email:boguslawa-krause5@wp.pl

Polityka dotycząca ochrony danych Zgodnie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że;

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Willa Nautilus Natalia Krause z siedzibą ul.Bukowa 2 84-110 Dębki Nip 5871725418
  2. Podstawowym celem dla którego przetwarzane są dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy najmu pokoi i apartamentów w Willa Nautilus Dębki oraz usług dodatkowych powiązanych z tym pobytem
  3. Podanie danych osobowych takich jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi.
  4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. Pozyskane w związku z zawartą umową wynajmu dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych
  5. Obiekt jest monitorowany. W związku z tym pozyskane dane wizerunkowe będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

Każdy Gość ma prawo dostępu do treści swoich danych praz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.